Kommission

Vad innebär kommission?

KommissionVi säljer på kommission vilket betyder att du som kund får betalt i efterhand för de varor som sålts och du får då 40% av försäljningspriset. Re Selecteds del ska täcka bl.a. lokalhyra, personalkostnader och andra administrativa kostnader. Vid inlämning av en dyrare accessoar, väska eller plagg kan vi erbjuda hela 80% i kommission om varans försäljningspris i vår butik överstiger 5000:-.


Du registreras som kund hos oss vid din första inlämning, varorna vi tar in registreras, prismärks efter skick och aktualitet och hängs ut i butiken.


Varorna finns i butiken i max 35 dagar om inte annat har avtalats. Efter avtalad tid är avslutad, ansvarar du själv för att plocka ihop och hämta de varor som inte blivit sålda och få pengar för det som blivit sålt. Varor som inte sålts eller hämtats tillbaka efter avtalad tid skänks vidare till välgörenhet. 


Pengarna du tjänat på dina sålda varor får du hämta ut när du vill, dock efter dina 30 dagar har passerat. De finns registrerade på ditt kundkonto i max 12 månader, därefter brinner de inne. Du kan välja att få dina pengar insatta på ditt bankkonto eller använda dem för att handla i butiken. Handlar du i butiken via ditt kundkonto, så kan du handla för dem så fort något av dina plagg har blivit sålt (behöver då inte vänta på 30 dagar ska ha passerat).


VIKTIGT!

Pengarna betalas inte ut per automatik efter försäljning utan du måste själv komma in i butiken för att utbetalning ska ske, tidigast efter dina 30 dagar har passerat. När utbetalning görs kan det ta upp till 10 bankdagar (röda dagar och helger räknas ej in här) innan de syns på ditt bankkonto.