Kommission

Vad innebär kommission?

KommissionVi säljer på kommission vilket betyder att du som kund får betalt i efterhand för de varor som sålts och du får då 40% av försäljningspriset. Re Selecteds del ska täcka bl.a. lokalhyra, personalkostnader och andra administrativa kostnader. 


Du registreras som kund hos oss vid din första inlämning, varorna vi tar in registreras, prismärks efter skick och aktualitet och hängs ut i butiken.


Varorna finns i butiken i max 35 dagar om inte annat har avtalats. Efter avtalad tid är avslutad, ansvarar du själv för att plocka ihop och hämta de varor som inte blivit sålda och få pengar för det som blivit sålt. Varor som inte sålts eller hämtats tillbaka efter avtalad tid skänks vidare till välgörenhet. 


Pengarna du tjänat på dina sålda varor får du hämta ut när du vill och finns registrerade på ditt kundkonto i max 12 månader, därefter brinner de inne. Du kan välja att få dina pengar insatta på ditt bankkonto eller använda dem för att handla i butiken.


VIKTIGT!

Pengarna betalas inte ut per automatik efter försäljning utan du måste själv komma in i butiken för att utbetalning ska ske. När utbetalning görs kan det ta upp till 10 bankdagar innan de syns på ditt bankkonto.